Special Offers

Class Schedule

Goju Budo - Classical Martial Arts Centre

Winter/Fall Schedule – Sept 6th – June 30th

Hasu Dojo | Sakura Dojo | Enzan Dojo


Hasu-150x150-circleHasu Dojo (Yonge/St.Clair)

and

Sakura-150x150-circleSakura Dojo (Bathurst/Eglinton)

Adult Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU JITSU ADULTS
-Evening Classes
Introductory/
White

6:15 – 7:30 Hasu

8:00 – 9:15 Hasu

7:15 – 8:15 Sakura

6:15 – 7:30 Hasu

8:00 – 8:45 Hasu

7:15 – 8:15 Sakura

6:20 – 7:30 Sakura

Yellow

6:15 – 7:30 H

7:05 – 8:15 S

8:00 – 9:15 H

7:05 – 8:15 S

6:15 – 7:30 H

8:00 – 9:15 H

7:05 – 8:15 S

6:20 – 7:30 S

Orange

6:15 – 7:30 H

7:05 – 8:15 S

8:00 – 9:30 H

7:05 – 8:30 S

6:15 – 7:30 H

8:00 – 9:15 H

7:05 – 8:30 S

6:20 – 7:45 S

Green

6:15 – 7:45 H

7:05 – 8:15 S

8:00 – 9:45 H

7:05 – 8:30 S

6:15 – 7:45 H

8:00 – 9:30 H

7:05 – 8:30 S

6:2 – 8:00 S

Blue

6:15 – 7:45 H

8:00 – 10:00 H

7:05 – 8:45 S

6:15 – 7:45 H

8:00 – 9:30 H

7:05 – 8:45 S

6:20 – 8:00 S

Brown &
Mudansha

6:15 – 8:00 H

8:00 – 10:00 H

7:05 – 9:00 S

6:15 – 8:00 H

8:00 – 9:45 H

7:05 – 9:00 S

6:20 – 8:15 S

Black

8:00 – 10:00 H

8:00 – 10:00 H

-Afternoon Classes
Introductory/
White

1:00 – 2:00 Hasu

1:00 – 2:00 Hasu

1:45 – 2:45 Hasu

12:15 – 1:15 Sakura

Yellow

1:00 – 2:15 H

1:00 – 2:15 H

1:45 – 3:00 H

12:05 – 1:15 S

Orange, Green

1:00 – 2:30 H

1:00 – 2:30 H

1:45 – 3:00 H

12:05 – 1:30 S

Blue, Brown

1:00 – 2:45 H

1:00 – 2:45 H

1:45 – 3:15 H

12:05 – 1:45 S

Mudansha

1:00 – 3:00 H

1:00 – 3:00 H

1:45 – 3:45 H

Black

1:00 – 3:30 H

1:45 – 4:15 H

KOBUDO & KALI
White 

6:00 – 7:00 Hasu

8:00 – 9:00 Sakura

Yellow, Orange

6:00 – 7:15 H

8:00 – 9:00 S

Green, Blue

6:00 – 7:30 H

8:00 – 9:00 S

Brown

6:00- 7:45 H

8:00 – 9:15 S

Black

9:45 – 11:00 H

6:45 – 8:15 H

8:00 – 9:15 S

IAIDO & JODO

7:15 – 8:15 H

TAI CHI CHUAN, BA GWA CHANG & CHI GUNG
Beginner

7:30 – 8:30 Sakura

7:15 – 8:30 Hasu

12:00 – 1:15 Hasu

6:30 – 7:45 Hasu

2:30 – 3:30 Sakura

10:30 – 11:45 Hasu

Intermediate

12:00 – 1:30 H

7:30 – 8:45 S

7:15 – 8:30 H

12:00 – 1:30 H

6:30 – 7:45 H

2:30 – 3:45 S

10:30 – 11:45 H

Advanced

5:45 – 7:15 S

6:00 – 8:30 H

1:15 – 2:45 H

6:30 – 8:00 H

1.00 – 2.30 S

10:30 – 12:00 H

WARRIOR’S YOGA FLOW
Intermediate

7:00 – 8:15 Hasu

7:30 – 9:00 Hasu

*H indicates classes at Hasu Dojo (Yonge/St.Clair)
*S indicates classes at Sakura Dojo (Eglinton/Bathurst)

 

Hasu-350x35-circle-blackHasu Dojo – Children/Youth Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU-JITSU CHILDREN & YOUTH
4 – 75:00 – 5:4511:15 – 12:15
8 – 115:00 – 6:005:00 – 6:0012:30 – 1:30
12 – 15
(White to Orange/Green)
4:45 – 5:454:45 – 5:4512:30 – 1:30
11 – 15
(Green and Up)
4:45 – 6:15 4.45 – 6.151:45 – 3:15

 

Hasu-350x35-circle-blackSakura Dojo – Children/Youth Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU-JITSU CHILDREN & YOUTH
3 – 5
White – Yellow
3:50 – 4:453:50 – 4:45 3:50 – 4:4510:05 – 11:0011:50 – 12:45
6 & 7
White – Yellow
4:50 – 5:45
4:50 – 5:455:50 – 6:454:50 – 5:4510:05 – 11:0011:50 – 12:45
 5 – 7
Yellow/Orange & Up
4:50 – 6:00 4:50 – 6:005:50 – 7:00 4:50 – 6:0010:05 – 12:0011:50 – 1:00
8 – 11
White – Yellow
 4:50 – 6:004:50 – 6:00 5:50 – 7:004:50 – 6:0010:50 – 12:0011:50 – 1:00
8 – 12
Yellow/orange & Up
5:50 – 7:005:50 – 7:0010:50 – 12:0011:50 – 1:00
12 – 16
White-Orange
5:50 – 7:007:05 – 8:156:20 – 7:3012:05 – 1:1512:50 – 2:00
12 – 16
Orange/Green & Up
5:50 – 7:157:05 – 8:156:20-7:4512:05 – 1:45

Enzan-150x150-circleEnzan Dojo (Bathurst/Bloor)

Adult and Children Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
ADULT KARATE-DO & JIU JITSU
White & Yellow6:10 – 7:1012:40 – 1:40
Orange & Green6:10 – 7:2012:40 – 1:55
Blue & Brown6:10 – 7:3012:40 – 2:10
CHILDREN AND YOUTH KARATE-DO & JIU JITSU
White – Yellow/Orange
(4-10yrs.)
5:00 – 6:0011:30 – 12:30 
Orange – Orange/Green
(4-10yrs)
5:00 – 6:0011:30 – 12:30
Green and Up
(8-10yrs.)
5:00 – 6:2011:30 – 12:30
White – Yellow/Orange
(11 – 13yrs)
5:00 – 6:0011:30 – 12:30
Orange and Up
(11 – 13yrs)
5:00 – 6:2012:30 – 1:30
WARRIOR’S YOGA FLOW
Intermediate 10:00 – 11:15am