Special Offers

Class Schedule

Goju Budo - Classical Martial Arts Centre

Summer Schedule – July 1st – Sept 5th

Hasu Dojo | Sakura Dojo | Enzan Dojo


Hasu-150x150-circleHasu Dojo (Yonge/St.Clair)

and

Sakura Dojo (Bathurst/Eglinton)Sakura-150x150-circle

Adult Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU JITSU ADULTS
-Evening Classes
Introductory – White

6:15 – 7:30 Hasu

8:00 – 9:15 Hasu

6:15 – 7:30 Hasu

6:00 – 7:15 Sakura

8:00 – 9:15 Hasu

Yellow

6:15 – 7:30 H

8:00 – 9:15 H

6:15 – 7:30 H

6:00 – 7:15 S

8:00 – 9:15 H

Orange

6:15 – 7:30 H

8:00 – 9:30 H

6:15 – 7:30 H

6:00 – 7:30 S

8:00 – 9:30 H

Green

6:15 – 7:45 H

8:00 – 9:45 H

6:15 – 7:45 H

6:00 – 7:30 S

8:00 – 9:45 H

Blue

6:15 – 7:45 H

8:00 – 10:00 H

6:15 – 7:45 H

6:00 – 7:45 S

8:00 – 9:45 H

Brown & Mudansha

6:15 – 8:00 H

8:00 – 10:00 H

6:15 – 8:00 H

6:00 – 7:15 S

8:00 – 10:00 H

Black

8:00 – 10:00 H

8:00 – 10:00 H

-Afternoon Classes
Introductory – White

1:00 – 2:00 Hasu

1:00 – 2:00   Hasu

1:00 – 2:15 Hasu

12:00 – 1:00 Sakura

Yellow

1:00 – 2:15 H

1:00 – 2:15 H

1:00 – 2:15 H

12:00 – 1:00 S

Orange, Green

1:00 – 2:15 H

1:00 – 2:30 H

1:00 – 2:30 H

12:00 – 1:00 S

Blue, Brown

1:00 – 2:15 H

1:00 – 2:45 H

1:00 – 2:30 H

12:00 – 1:15 S

Mudansha and Black

1:00 – 3:00 H

1:00 – 3:00 H

12:00 – 1.30 S

KOBUDO & KALI
White 

6:00 – 6:45 Hasu

Yellow

6:00 – 6:45 H

Orange, Green

6:00 – 7:00 H

Blue, Brown

6:00 – 8:00 H

Black

6.45 – 8.00 H

IAIDO & JODO

7:15 – 8:15 H

TAI CHI CHUAN, BA GWA CHANG & CHI GUNG
Beginner

7:15 – 8:15 Hasu

7:15 – 8:15 Sakura

12:00 – 1:15 Hasu

6:30 – 7:30 Hasu

Intermediate

12:00 – 1:30 H

7:15 – 8:15 H

7:15 – 8:30 S

12:00 – 1:30 H

6:30- 7:30 H

Advanced

6:15 – 8:30 H

7:15 – 8:45 S

1:15 – 2:45 H

6:30 – 7:45 H

11:00 – 12:30 S

*H indicates classes at Hasu Dojo (Yonge/St.Clair)
*S indicates classes at Sakura Dojo (Eglinton/Bathurst)

 

Hasu-350x35-circle-blackHasu Dojo – Children/Youth Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU-JITSU CHILDREN & YOUTH
4 – 7 4:45 – 5:454:45 – 5:4511:30 – 12:15
8 – 11 4:45 – 6:004:45 – 6:0011:30 – 12:30
11 – 13  (Orange and Up) 4:45 – 6:154:45 – 6:15 11:30 – 1:00

 

Hasu-350x35-circle-blackSakura Dojo – Children/Youth Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU-JITSU CHILDREN & YOUTH
3 – 7 White  6:00 – 6.4511:00 – 11:45
4 – 7 White/Yellow – Yellow  6:00 – 7:0011:00 – 11:45
5 – 8 Yellow/Orange & Up 6:00 – 7:0011:00 – 12:00
8 – 12 White – Yellow/Orange  6:00 – 7:0011:00 – 12:00
8 – 12 Orange/Green & Up 6:00 – 7:0011:00 – 12:15
12 – 16 White-Orange   6:00 – 7:00 12:00 – 1:00
12 – 16 Orange/Green & Up 6:00 – 7:1512:00 – 1:15

Enzan Dojo (Bathurst/Bloor)Enzan-150x150-circle

Adult and Children Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
ADULT KARATE-DO & JIU JITSU
White & Yellow6:10 – 7:1012:40 – 1:40
Orange & Green6:10 – 7:2012:40 – 1:55
Blue & Brown6:10 – 7:3012:40 – 2:10
CHILDREN AND YOUTH KARATE-DO & JIU JITSU
White – Yellow/Orange (4-10yrs.)5:00 – 6:0011:30 – 12:30 
Orange – Orange/Green (4-10yrs)5:00 – 6:0011:30 – 12:30
Green and Up (8-10yrs.)5:00 – 6:2011:30 – 12:30
White – Yellow/Orange (11 – 13yrs)5:00 – 6:2011:30 – 12:30
Orange and Up (11 – 13yrs)5:00 – 6:2012:30 – 1:30
Warriors Flow Yoga
Beginner/Intermediate 10:00 – 11:15am