Special Offers

Class Schedule

Goju Budo - Classical Martial Arts Centre

Winter/Fall Schedule – Sept 5th – June 30th

Hasu Dojo | Sakura Dojo | Enzan Dojo


Hasu-150x150-circleHasu Dojo (Yonge/St.Clair)

and

Sakura-150x150-circleSakura Dojo (Bathurst/Eglinton)

Adult Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU JITSU ADULTS
-Evening Classes
Introductory/
White

6:15 – 7:30 Hasu

8:00 – 9:15 Hasu

7:00 – 8:00 Sakura

6:15 – 7:30 Hasu

8:00 – 8:45 Hasu

Yellow

6:15 – 7:30 H

7:05 – 8:15 S

8:00 – 9:15 H

7:00 – 8.00 S

6:15 – 7:30 H

8:00 – 9:15 H

Orange

6:15 – 7:30 H

7:05 – 8:15 S

8:00 – 9:30 H

7:00 – 8.15 S

6:15 – 7:30 H

8:00 – 9:15 H

Green

6:15 – 7:45 H

7:05 – 8:15 S

8:00 – 9:45 H

7:00 – 8.15 S

6:15 – 7:45 H

8:00 – 9:30 H

Blue

6:15 – 8:00 H

8:00 – 9:45 H

7:00 – 8.30 S

6:15 – 8:00 H

8:00 – 9:45 H

Brown &
Mudansha

6:15 – 8:15 H

8:00 – 10:00 H

7:00 – 8.30 S

6:15 – 8:15 H

8:00 – 10:00 H

Black

8:15 – 10:30 H

8:15 – 10:30 H

-Afternoon Classes
Introductory/
White

2:00 – 3:15 Hasu

2:00 – 3:15 Hasu

1:45 – 2:45 Hasu

11.45 – 12.45 Sakura

Yellow

2:00 – 3:15 H

2:00 – 3:15 H

1:45 – 3:00 H

11.45 – 12.45 S

Orange, Green

2:00 – 3:30 H

2:00 – 3:30 H

1:45 – 3:00 H

11.45 – 1.00 S

Blue, Brown

2:00 – 3:30 H

1:00 – 3:30 H

1:45 – 3:15 H

11.45 – 1.00 S

Mudansha

2:00 – 3:30 H

1:00 – 3:30 H

1:45 – 3:45 H

Black

12:15 – 2:15 H

1:00 – 3:30 H

1:45 – 4:00 H

KOBUDO & KALI
White 

6:00 – 7:00 Hasu

Yellow, Orange

6:00 – 7:15 H

Green, Blue

6:00 – 7:30 H

Brown

6:00- 7:45 H

Black

6:45 – 8:15 H

IAIDO & JODO

7:15 – 8:15 H

TAI CHI CHUAN, BA GWA CHANG & CHI GUNG
Beginner

7:15 – 8:30 Hasu

6.00 – 7.00 Sakura

12:00 – 1:15 Hasu

6:30 – 7:45 Hasu

12.00 – 1.00 Sakura

Intermediate

12:00 – 1:30 H

7:15 – 8:30 H

6.00 – 7.00 S

12:00 – 1:30 H

6:30 – 7:45 H

12.00 – 1.00 S

Advanced

6:00 – 8:30 H

1:30 – 3:15 H

6:30 – 8:00 H

10.30 – 12.00 S

WARRIOR’S YOGA FLOW
Intermediate

6:45 – 8:15 H

 5:00 – 7:00 H 7:30 – 9:00 H

*H indicates classes at Hasu Dojo (Yonge/St.Clair)
*S indicates classes at Sakura Dojo (Eglinton/Bathurst)

 

Hasu-350x35-circle-blackHasu Dojo – Children/Youth Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU-JITSU CHILDREN & YOUTH
4 – 75:00 – 5:4511:30 – 12:15
8 – 115:00 – 6:005:00 – 6:0012:30 – 1:30
12 – 15
(White to Orange/Green)
5:00 – 6:155:00 – 6:1512:30 – 1:45
11 – 15
(Green and Up)
4:45 – 6:15 4.45 – 6.1512:30 – 2:00

 

Hasu-350x35-circle-blackSakura Dojo – Children/Youth Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
KARATE-DO & JIU-JITSU CHILDREN & YOUTH
3 – 5
White – Yellow
5.00 – 5.45 5.00 – 5.4510.00 – 10.45
6 & 7
White – Yellow
5.00 – 5.45 5:00 – 5.4510.00 – 10.45
 5 – 7
Yellow/Orange & Up
5.00 – 6.005:00 – 6.0010:00 – 11.00
8 – 11
White – Yellow
 5:00 – 6:00 5:00 – 6:0010.45 – 11.45
8 – 12
Yellow/orange & Up
7.00 – 8.0010:45 – 12.00
12 – 16
White-Yellow/orange
7.00 – 8.006:00 – 7.0011.45 – 12.45
12 – 16
Orange & Up
7.00 – 8.15 5.50 – 7.0011.45 – 1.00

Enzan-150x150-circleEnzan Dojo (Bathurst/Bloor)

Adult and Children Classes

MONTUEWEDTHRFRISATSUN
ADULT KARATE-DO & JIU JITSU
White & Yellow6:00 – 7:001:00 – 2:00
Orange & Green6:00 – 7:151:00 – 2:15
Blue & Brown6:00 – 7:301:00 – 2:30
CHILDREN AND YOUTH KARATE-DO & JIU JITSU
4-8 Years
White – White/Yellow5:00 – 5:4511:30 – 12:15 
Yellow – Yellow/Orange5:00 – 6:0011:30 – 12:30
Orange & Up4:45 – 6:1511:30 – 12:30
9-13 Years
White – White/Yellow5:00 – 5:4511:30 – 12:30
Yellow – Yellow/Orange5:00 – 6:0011:30 – 12:30
Orange & Up4:45 – 6:1511:30 – 12:45
14-16 Years
White – Yellow6:00 – 7:001:00 – 2:00
Yellow/Orange – Green6:00 – 7:151:00 – 2:15
Green/Blue – Brown6:00 – 7:301:00 – 2:30
WARRIOR’S YOGA FLOW
Intermediate 10:o0 – 11:15 am